Table of Content

Інтернет – це всесвітня система добровільно об’єднаних мереж побудованих на використанні протокола IP та маршрутизації пакетів.
Web – це глобальний інформаційний простір, що базується на фізичній інфраструктурі інтернет та протоколі передачі даних http.
Web-технології – це комплекс технічних, комунікаційних та програмних методів вирішення задач організаціх спільної діяльності користувачів з використанням мережі інтернет.
Вказана спільна діяльність здійснюється шляхом використання користувачами різноманітних інформаційних ресурсів. До основних видів інформаційних ресурсів можна віднести три основні:

 • документ
 • папка
 • програмний компонент

З програмної точки зору WEB-технології передбачають використання клієнт-серверних технологій, в рамках яких здійснюється взаємодія між клієнтом та сервером. Фактично ця взаємодія здійснюється між клієнтськими та серверними компонентами. Механізм цієї взаємодії реалізується через наступні дії:

 1. Клієнт надсилає запит адресований певному серверному програмного компоненту. В цей запит можуть бути включені певні дані.
 2. Сервер отримує запит, виділяє з нього вхідні дані, обробляє їх та реалізує алгоритми отримання результуючих даних для відповіді у формі, що передбачається видом запиту.
 3. Сформовані результуючі дані сервер відправляє у відповідь клієнтові.
 4. Отримавши резулютуючи дані клієнт обробляє їх та представляє їх у відповідній формі.

В описаній схемі через відповідні користувацькі інтерфейси. Отже, у клієнт-серверній взаємодії важливе місце займає забезпечення динамічного оновлення даних. Це передбачає необхідність утримання даних в актуальному стані, що потребує відслідковування цього стану та відповідні реакції на його зміну.
Існує декілька способів взаємодії між клієнтом та сервером для забезпечення динамічного оновлення даних:

 1. polling (часте опитування) – цей спосіб передбачає надсилання клієнтом серверу запитів про оновлення даних з певною періодичністю, очевидно що при такому підході існує певна затримка з отриманням актуальних даних: затримка = період опитування + час встановлення з’єднання + час виконання та обробки запиту. Для зменшення затримки слід зменшувати період опитування але з іншого боку це може призвести до зайвого навантаження на сервер. Збільшене навантаження є основним недоліком такого підходу, тому інші підходи базуються на передачі даних за ініціативою сервера
 2. long polling. Послідовні дії при реалізації такого підходу наступні:
  1. Клієнт встановлює з’єднання та надсилає запит;
  2. Клієнт утримує з’єднання поки не відбудеться зміна даних, що цікавлять клієнта як тільки такі дані відбулися клієнтові надсилається дані і з’єднання розривається сервером;
 3. Клієнт відразу ж надсилає новий запит і після цього повторюється. Очевидно, що з часу затримки виключається період опитування до того ж знижується навантаження на мережу та сервер внаслідок усунення зайвих запитів. Але в часі затримки залишається час встановлення з’єднання тому long polling найкраще використовувати коли дані змінюються відносно не часто. При частій змінні варто застосовувати способи, що базуються на постійному утриманні з’єднання
  1. streaming – потокова передача схема 3. Для даного способу між клієнтом та сервером встановлюється з’єднання яке утримується постійно. В будь який момент клієнт або сервер може надіслати повідомлення один одному, здійснюючи таким чином обмін даних. При використанні протокола http кількість одночасно утриманих з’єднань може бути обмеженою (десятки з’єднань і не більше), тому як правило для реалізації обміну за цим способом використовується спеціалізовані серверні програмні компоненти (спеціалізовані сервери) замість web-серверів. Очевидно, що для даного способу затримка визначається лише часом надсилання даних.

Підсумовуючи, технологія long polling та streaming є різновидами більш загальної технології, що отримала назву COMET. Під COMET розуміють технологію обміну даних за ініціативою сервера.
WEB базується на 3 основних механізмах:

 1. Спосіб ідентифікації ресурсів – URI.
 2. Прокотол обміну даними – HTTP.
 3. Спосіб представлення документів з навігацією по ресурсах HTML.
Last modified: 11.05.2018

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.