Magento: Видалення/редагування значень атрибута напряму в базі даних

Перелік атрибутів знаходиться в табилці eav_attribute. Значення атрибутів зберігаються в eav_attribute_option_value Щоб видалити всі значення конкретного атрибуту (brand) можна виконати наступний запит SELECT * FROM eav_attribute_option_value WHERE option_id IN (SELECT option_id FROM `eav_attribute_option` WHERE `attribute_id` = '145')

Загальний вступ у WEB-технології
Загальний вступ у WEB-технології

Інтернет – це всесвітня система добровільно об’єднаних мереж побудованих на використанні протокола IP та маршрутизації пакетів. Web – це глобальний інформаційний простір, що базується на фізичній інфраструктурі інтернет та протоколі передачі даних http. Web-технології – це комплекс технічних, комунікаційних та програмних методів вирішення задач організаціх спільної діяльності користувачів з використанням мережі інтернет. Вказана спільна діяльність... » read more