HTML 5 API
HTML 5 API

Реалізація API покладається на браузери. Браузери реалізують цю функціональність за допомогою інтерфейсів, які забезпечуються певними об’єктами з об’єктною моделлю документа. Ці об’єкти входять до складу глобального об’єкта window. Що створює загальний контекст клієнтських програмних компонентів DOM. Вказані об’єкти є властивостями об’єкта window та реалізують інтерфейси через відповідні властивості, методи та події. Серед найбільш важливих АРІ... » read more

HTML (HyperText Markup Language)
HTML (HyperText Markup Language)

Стандарти HTML На даний момент співіснують декілька стандартів різновидів HTML: HTML XHTML HTML 5 (Нова версія) Для перших 2-ох різновидів існують по декілька варіантів. Виходячи з цього виникає проблема показати браузеру в якому стандарті оформлено надісланий йому документ. Це робиться за допомогою так званого <DOCTYPE>, що визначається в першому рядку документа. DOCTYPE – це набір... » read more