CSS (Cascading Style Sheets)
CSS (Cascading Style Sheets)

CSS – каскадні таблиці стилів використовуються для оформлення HTML документів. При цьому параметри оформлення задаються у виді так званих таблиць стилів, елементами яких є стильові правила. Існує 3 способи включення стилевих правил до документів: Зв’язані таблиці стилів. Визначаються в окремому файлі, що зазвичай має розширення *.css. Зв’язок цього файлу з документом здійснюється за допомогою елемента... » read more

HTML 5 API
HTML 5 API

Реалізація API покладається на браузери. Браузери реалізують цю функціональність за допомогою інтерфейсів, які забезпечуються певними об’єктами з об’єктною моделлю документа. Ці об’єкти входять до складу глобального об’єкта window. Що створює загальний контекст клієнтських програмних компонентів DOM. Вказані об’єкти є властивостями об’єкта window та реалізують інтерфейси через відповідні властивості, методи та події. Серед найбільш важливих АРІ... » read more

HTTP 2.0 (HyperText Transfer Protocol)
HTTP 2.0 (HyperText Transfer Protocol)

Збереження стану HTTP Протокол HTTP є протоколом, який не зберігає стан між запитами. Це означає, що запит повинен містити всю інформацію необхідну для його обробки з боку сервера. Без потреби зберігання сервером мета даних про попередній запит. Протокол HTTP 2.0 В даний момент в майже остаточному вигляді розроблено принципово нову версію протоколу HTTP – HTTP... » read more

HTML (HyperText Markup Language)
HTML (HyperText Markup Language)

Стандарти HTML На даний момент співіснують декілька стандартів різновидів HTML: HTML XHTML HTML 5 (Нова версія) Для перших 2-ох різновидів існують по декілька варіантів. Виходячи з цього виникає проблема показати браузеру в якому стандарті оформлено надісланий йому документ. Це робиться за допомогою так званого <DOCTYPE>, що визначається в першому рядку документа. DOCTYPE – це набір... » read more

HTTP (HyperText Transfer Protocol)
HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP – це протокол прикладного рівня, що описує передачу даних у WEB. HTTP базується на технології клієнт-сервер в рамках якої між клієнтом та сервером здійснюється обмін повідомленнями. Повідомлення в HTTP поділяються на 2 види: Повідомлення запити (Request) Повідомлення відповіді (Response) Клієнт ініціює з’єднання та надсилає повідомлення запит. Сервер обробляє запит, готує та надсилаєповідомлення відповідь, після... » read more

URI (Universal Resource Identifier)
URI (Universal Resource Identifier)

URI (Uniform Resource Identifier) – уніфікований ідентифікатор ресурсу. Являє собою послідовність символів для ідентифікації ресурсу у web-просторі. Являє собою таку структуру <схема>:<ієрархічна частина>?<умова>#<фрагмент> схема – зазвичай позначає певний протокол або простір імен. ієрархічна частина – умова визначення ідентифікатор ресурса, а також місце його знаходження фрагмент – використовується для позначення вторинного ресурсу, що є частиною вказаного... » read more

Загальний вступ у WEB-технології
Загальний вступ у WEB-технології

Інтернет – це всесвітня система добровільно об’єднаних мереж побудованих на використанні протокола IP та маршрутизації пакетів. Web – це глобальний інформаційний простір, що базується на фізичній інфраструктурі інтернет та протоколі передачі даних http. Web-технології – це комплекс технічних, комунікаційних та програмних методів вирішення задач організаціх спільної діяльності користувачів з використанням мережі інтернет. Вказана спільна діяльність... » read more