Table of Content

Припустимо потрібно знайти текст “2L420034Q/39635N” у файлах, попередньо відсортувати файли за допомогою “натурального сортування” і знайти в цих файлах потрібний текст.
Переходимо у директорію в якій будемо шукати і виконуємо комбінацію команд на сортування та пошук:

$ cd path/to/files/
$ ls -rt ./ | xargs grep "2L420034Q/39635N" | less

Взято тут

Last modified: 20.01.2018

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.