Linux: ls + grep – натуральна фільтрація файлів та пошук по них

Припустимо потрібно знайти текст “2L420034Q/39635N” у файлах, попередньо відсортувати файли за допомогою “натурального сортування” і знайти в цих файлах потрібний текст. Переходимо у директорію в якій будемо шукати і виконуємо комбінацію команд на сортування та пошук: $ cd path/to/files/ $ ls -rt ./ | xargs grep "2L420034Q/39635N" | less Взято тут