Table of Content

URI (Uniform Resource Identifier) – уніфікований ідентифікатор ресурсу. Являє собою послідовність символів для ідентифікації ресурсу у web-просторі. Являє собою таку структуру

<схема>:<ієрархічна частина>?<умова>#<фрагмент>

 • схема – зазвичай позначає певний протокол або простір імен.
 • ієрархічна частина – умова визначення ідентифікатор ресурса, а також місце його знаходження
 • фрагмент – використовується для позначення вторинного ресурсу, що є частиною вказаного первинного або його певного представлення.

URI поділяється на 2 різновиди:

 1. URL
 2. URN

URL (Universal Resource Located)

Це різновид URI, який не тільки ідентифікує певний ресурс але й вказує на його місцезнаходження .
Загальний вид URL наступний:

<схема>://(<користувач>:<пароль>@<хост>:<порт>/<шлях>)?<параметри>#<якір>
 • () – все, що у дужках це є ієрархічна частина
 • користувач – це логін користувача від якого здійснюється запит
 • пароль – пароль користувача
 • хост – домене ім’я або IP адреса сервера на якому розміщений ресурс
 • порт – порт на який має бути надіслано запит
 • шлях – шлях на вказаному сервері до опитуваного ресурсу
 • параметри – додаткові дані, що уточнюють запит, параметри задаються у формі <ім’я>=<значення> та розділяються знаками “&”
 • якір – використовується для ідентифікації частини ресурсу

URN (Universal Resource Name)

Символьний рядок, що ідентифікує ресурс не вказуючи його місце знаходження. Ресурс ідентифікується в певному просторі імен. Загальний формат URN:

urn:<простір імен>:<ідентифікатор>

Характерним прикладом є isbn, що використовується для ідентифікації книжок.

Last modified: 11.05.2018

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.